Regimurile Matrimoniale (Contract Prenuptial) - Avocat Divort

Avocat divort Bucuresti, avocat partaj Bucuresti, procedura divort partaj, costuri divort partaj, incredintare copil divort, bunuri comune partaj

Regimurile Matrimoniale (Contract Prenuptial)

Avocat divort-Conventia matrimoniala

Noul Cod Civil stabileste modalitati noi de gestionare a bunurilor celor doi soti. Pana la intrarea sa in vigoare, singura forma de gestionare a bunurilor sotilor era aceea a comunitatii de bunuri, legea declarand toate bunurile dobandite de soti in timpul casatoriei ca bunuri comune.

Odata cu noua reglementare, sotii sau noii soti pot alege ca regim matrimonial:

-comunitatea legala

-separatia de bunuri

-comunitatea conventionala

Noua reglementare permite, daca sotii nu doresc sa li se aplice regimul comunitatii legale, incheierea unei conventii matrimoniale, in care acestia aleg, in mod expres, fie regimul separatiei de bunuri, fie o alta forma a comunitatii decat cea reglementata de lege.

Avocat divort-Separatia de bunuri

In cazul separatiei de bunuri:

-fiecare dintre soti este proprietar exclusiv asupra bunurilor dobandite inainte de incheierea casatoriei, precum si a celor pe care le dobandeste, in nume propriu, in timpul casatoriei(art 360)

-sotii sunt coproprietari ai bunurilor dobandite impreuna; bunurile dobandite impreuna de soti apartin acestora in proprietate comuna pe cote-parti, in conditiile legii;

Avocat divort-Comunitatea conventionala

In cazul comunitatii conventionale. partile pot deroga pe anumite aspecte, expres si limitativ prevazute de lege, de la regulile comunitatii legale;

Indiferent de regimul matrimonial ales-comunitate legala, separatie de bunuri sau comunitatea conventionala:

-se face mentiune pe actul de casatorie si se inscrie in Registrul national al regimurilor matrimoniale

-efectele acestuia se produc din ziua incheierii casatoriei, intre soti, si de la data indeplinirii formalitatilor de publicitate, fata de terti

-fiecare sot poate sa faca singur, fara consimtamantul celuilalt, depozite bancare, precum si orice alte operatiuni in legatura cu acestea;

-fiecare sot poate sa ii ceara celuilalt sa il informeze cu privire la bunurile, veniturile si datoriile sale, iar in caz de refuz nejustificat se poate adresa instantei;

Locuinta familiei

Locuinta familiei reprezinta, in viziunea noului Cod, locuinta comuna a sotilor sau, in lipsa, locuinta  sotului la care se afla copii.

Nici unul dintre soti, chiar daca este proprietar exclusiv, nu poate instraina sau inchiria locuinta familiei fara consimtamantul scris al celuilalt sot;

Nici unul dintre soti nu poate deplasa din locuinta bunurile ce mobileaza sau decoreaza locuinta familiei si nu poate dispune de acestea fara consimtamantul scris al celuilalt sot;

Calitatea de locuinta a familiei a unui imobil poate fi notata in cartea funciara. Daca imobilul a fost notat in cartea funciara ca fiind locuinta a familiei, iar unul dintre soti il instraineaza, fara acordul scris al celuilalt, acesta din urma poate cere anularea actului.

Daca imobilul nu a fost notat in cartea funciara ca fiind locuinta a familiei, sotul pagubit nu poate cere anularea, dar poate cere daune interese.

Daca locuinta familiei este detinuta in baza unui contract de inchiriere, fiecare sot are un drept locativ propriu, chiar daca numai unul dintre ei este titularul contractului ori contractul este incheiat inainte de casatorie.

La divort, folosinta locuintei se poate atribui oricaruia dintre soti tinand seama de : interesul superior al copiilor lor minori, culpa in desfacerea casatoriei, posibilitatile locative proprii ale fostilor soti.

Avocat Regimurile Matrimoniale (Contract Prenuptial)

Avocat divort partaj Bucuresti, costuri divort partaj, incredintare copil divort, bunuri comune partaj