Tipuri de divort - Avocat Divort

Avocat divort Bucuresti, avocat partaj Bucuresti, procedura divort partaj, costuri divort partaj, incredintare copil divort, bunuri comune partaj

Tipuri de divort

Divortul constituie o modalitate legala de desfacere a casatoriei, dispusa de instanta de judecata, urmare a acordului sotilor sau pentru motive imputabile cel putin unuia dintre ei.

Desfacerea casatoriei prin divort este reglementata de Noul Cod Civil (NCC) si Codul de procedura civila.

Noul Cod Civil prevede urmatoarele modalitati ale divortului:

 1. Divort prin acord
 2. Divort pentru motive temeinice (divort din culpa)
 3. Divort din cauza starii sanatatii unui sot
 4. Divort ca urmare a despartirii in fapt a sotilor mai mare de doi ani

 
1. Divortul prin acordul sotilor este varianta cea mai rapida, simpla si eleganta si poate fi pronuntata de instanta de judecata indiferent de durata casatoriei si indiferent daca exista sau nu copii minori rezultati din casatorie.

Divortul prin acordul sotilor nu poate fi admis daca unul dintre soti este pus sub interdictie. Aceasta cerinta este fireasca, intrucat “acordul sotilor” presupune existenta discernamantului fiecaruia dintre ei.

In cazul divortului prin acord, instanta este obligata sa verifice, existenta consimtamantului liber si neviciat al fiecarui sot.

Codul de procedura civila mai prevede unele cerinte legale ce trebuie indeplinite in cazul divortului prin acord.
Astfel, cererea de divort intemeiata pe acordul sotilor va fi semnata de ambii soti sau de catre un mandatar comun, cu procura speciala autentica. Daca mandatarul este avocat, acesta va certifica semnatura sotilor, potrivit legii.

Daca sotii au convenit si asupra modalitatilor de solutionare a cererilor accesorii divortului ( nume, locuinta minorilor, pensia de intretinere acordata copiilor, exercitarea autoritatii parintesti), acestea se vor cuprinde in actiunea de divort.

In cazul divortului prin acord nu se administreaza probe cu privire la motivele de divort, nu se audiaza martori, casatoria desfacandu-se fara a se preciza cui apartine culpa, hotararea de divort nu se motiveaza.

Hotararea prin care se pronunta divortul pe baza acordului sotilor este definitiva si irevocabila in ceea ce priveste solutia divortului.

2. Divortul din culpa (divortul din motive temeinice)

Daca nu este indeplinita vreuna dintre conditiile pentru a obtine divortul prin acord, atunci, unul dintre soti (reclamantul) se va adresa cu o cerere de divort instantei competente, in contradictoriu cu celalalt sot(paratul).
Paratul poate face intampinare sau poate formula si el cerere de divort.

Pentru pronuntarea divortului din motive temeinice trebuie indeplinite urmatoarele conditii:

 • existenta unor motive temeinice
 • acestea sa fi vatamat grav raporturile dintre soti
 • continuarea casatoriei sa nu mai fie posibila

 
In practica judiciara au fost considerata, de ex., motive temeinice de divort:

 • refuzul nejustificat al unuia dintre soti de a locui impreuna cu celalalt sot sau parasirea nejustificata a domiciliului conjugal
 • infidelitatea sotilor sub forma adulterului
 • acte de violenta fizica sau verbala ale unuia dintre soti asupra celuilalt
 • acte de violenta fizica sau verbala ale unuia dintre soti asupra celuilalt
 • existenta unor nepotriviri de ordin fiziologic care afecteaza raporturile conjugale
 • gelozia
 • consumul excesiv de alcool sau droguri
 • nepotriviri de caracter
 • probleme legate de nivelul diferit de instruire sau educare a sotilor
 • disensiuni de natura religioasa
 • probleme materiale acute
 • diferente semnificative de virsta intre soti
 • lipsa de afectivitate
 • imposibilitatea procrearii
 • neindeplinirea culpabil a obligatiilor de sprijin moral si material sau refuzul nejustificat de a contribui la cheltuielile casatoriei

 
2.a) Divort din culpa comuna

Instanta poate sa pronunte divortul din culpa ambilor soti, chiar atunci cand numai unul dintre ei a facut cerere, daca din dovezile administrate reiese ca amandoi sunt vinovati de destramarea casatoriei.

2.b) Divort din culpa exclusiva a unuia dintre soti

In cazul in care nu este posibil divortul prin acord sau divortul din culpa comuna, reclamntul va trebui sa demonstreze cu probe, atat culpa paratului cat si faptul ca raporturile dintre soti sunt grav si iremediabil vatamate iar continuarea casatoriei nu mai este posibila. In ipoteza divortului din culpa exclusiva a unuia dintre soti se vor administra ca probe inscrisuri, se vor audia martori si se vor administra orice alte mijloace de proba necesare.

La divort se pot asculta ca martori rudele sau afinii pana la al 3-lea grad inclusiv, cu exceptia descendentilor.

Daca divortul a fost pronuntat din vina exclusiva a sotului parat, sotul reclamant are dreptul la o prestatie compensatorie din partea acestuia.

In principiu, culpa sotului sau a sotilor in desfacerea casatoriei nu este esentiala in ceea ce priveste autoritatea parinteasca asupra copiilor minori, afara de cazul in care motivele de divort sunt, in acelasi timp, si motive care ar influenta negativ cresterea si educarea copiilor.

3. Divortul din motive de sanatate

In situatia in care divortul este cerut pe motivul ca starea de sanatate a unuia dintre soti face imposibila continuarea casatoriei, instanta va administra probe privind existenta bolii si starea de sanatate a sotului bolnav si va pronunta divortul fara a face mentiune despre culpa pentru desfacerea casatoriei.

4. Divortul pentru separarea in fapt

Acest tip de divort poate interveni atunci cand sotii nu mai convietuiesc impreuna de cel putin doi ani.
In aceasta situatie, instanta va verifica existenta si durata despartirii in fapt.

Avocat Tipuri de divort

Avocat divort partaj Bucuresti, costuri divort partaj, incredintare copil divort, bunuri comune partaj